Saturday, September 6, 2008

Mann med 86 koner risikerer dødsstraff!


Klubbkannibals første oppfølgningssak: Vi meldte tidligere om Mohammed Bello Abubakar, 84, med sine 86 koner og "minst 170 barn", med et anslått forbruk av ris på 5000NOK per dag. Mannen er nå dømt til å skille seg av med minst 82 av sine koner. En muslimsk domstol har truet med dødsstraff om han ikke innretter seg dekretet. Les hele historien her

No comments: