Wednesday, February 4, 2009

Fest: Klubb Kannibal i Oslo!


Medkannibaler! Etnomupsychologene Svensson, Kinden og Audinho ankommer Oslo og spiller et utsøkt utvalg kannibalistisk musikk på følgende utvalgte steder:

Onsdag 4. feb: Café Sør, Torggata 11 v/ Eldorado Kino
Torsdag 5.feb: Fisk&Vilt, Pløensgate vis-a-vis Mono
Fredag 6.feb: Nomaden, Bernt Ankersgate, rundt hjørnet for Revolver.

Vel møtt!

No comments: