Sunday, August 10, 2008

/den tredje verden is dead/
præludium:

bachanale babilonesque
735|7X8|8.8|W.X|
(...) reggae-bassden tredje verden is dead. det var dét vi skulle skrive
noen linjer om. sorry, vi spiste det visst. var ikke men
~ingen. men det var så fristende. apetitten ble for ille.
det bare ble sånn. vi bet oss selv i halen, og lot det stå
til. løsnet på kjevene, og slukte oss selv hele. slik visse
slangearter i Amazonas-jungelen gjør når de har kom
~met til gytestedet*den tredje verden er et geografisk avgrenset område.
vi spiste det. slukte det, tygde det opp og spyttet det
ut. ommøblerte horisonten i prosessen. hvor ble den
tredje verden av, spurte vi oss selv og hverandre. hvor
~, å hvor? hvem vet. hvem bryr seg? den tredje verden
ble kartlagt av fremtredende franske filosofer i den
kalde krigens dager, og de hadde visstnok detaljerte
kart over terrenget. men kartene er tapt, gikk opp i
røyk. vi spiste dem. sorry ass, va'kke meningen

de gamle vikingene visste å sette pris
på den tredje verden. de midterste vi
~kingene visste å sette pris på den tre
~dje verden. de siste vikingene spiste
den opp. slik går nu dagan. som lula q
~ueiroga sier det: det er strengt tatt l
~urt å spy litt iblant også. derfor spyr
vi. klubb kannibal er prosjekt spy litt.
hva sitter man da
igjen med? veldig
mye, egentlig. alt,
alt for mye. altfor
mye musikk. hva
faen skal vi egentl
-ig med all denne
musikken? spy, s-
py, spy. snart spyr
vi et sted nær deg.
veldig nær deg. med
et sabla soundsystem
til å guffe opp lyden.

en skål for babylon!


No comments: